Byggprocessen

Idomenico AB hjälper dig som byggherre igenom byggprocessen, från idé till slutbesked, för ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete. Eftersom varje ärende är unikt med varierande behov anpassas våra tjänster efter vad som är aktuellt för just dig som kund.

Idé

Vi inleder arbetet med 50 minuters kostnadsfri konsultation. Vi utgår från var i processen du befinner dig, därför är all information kring byggnationen viktig för detta möte. Ta gärna med eventuella ritningar på befintlig byggnad, inspirationsritningar till nybyggnad, foton, egna skisser och idéer.

Under konsultationen bollar vi idéer runt tekniska lösningar, funktion och estetik. Vi ger en offert på tjänsterna vi erbjuder som är aktuella för just dina byggplaner och en kostnadsbild.

Ritning

Nästa steg i processen är ett startmöte. Därefter ritar våra byggnadsingenjörer upp byggnaden i ett ritprogram, ArchiCAD eller DDS CAD, beroende på vad som är lämpligt för ditt byggprojekt. Ritningen genomförs för att få ett digitalt 3D-underlag i respektive program (även om det finns befintliga ritningar på byggnaden).

Saknas ritningar gör vi ett besök på plats för uppmätning. Resultatet av uppmätningen ligger sedan till grund för de nya ritningarna. Alla förslag som ritas upp kan visas i en 3D-modell. Självklart får ni med ritningarna hem för att i lugn och ro känna efter så att allt blir precis som ni tänkt er.

För det förslag som väljs kompletteras A-ritningen (arkitektritning) med en K-ritning (konstruktionsritning) vid behov.

Bygglov

För att få bygga till, bygga nytt och i vissa fall bygga om krävs ett bygglov. Det utfärdas av byggnadsnämnden i din kommun. Bygglovet beviljas utefter en rad kriterier som ska uppfyllas och som finns reglerade i plan- och bygglagen (PBL).

Varje kommun har också egna förutsättningar i de detaljplaner som finns för olika områden som även de ska tas hänsyn till innan ett bygglov beviljas. Idomenico AB är din kontaktperson i ärendet gentemot kommunen och hjälper dig med ansökan om bygglov.

Vi tar fram och skickar in de handlingar som kommunen behöver till grund för beslut i ärendet, liksom anmälan av kontrollansvarig och eventuell teknisk beskrivning.

Upphandling

Det kan vara svårt att få tag på en entreprenör som är villig att lämna en anpassad offert och har tid att utföra byggnationen. Många är också osäkra på vilken entreprenör de ska anlita. Om du låter oss sköta upphandlingsförfarandet ger det dig en rad fördelar.

Vi vet vilka företag som passar bäst för just din typ av byggnation, vilka som har rätt kunskaper och som tidsmässigt har möjlighet att genomföra byggnationen. Genom vår kunskap får du hjälp att identifiera realistiska kostnader, räta ut eventuella frågetecken och veta vilka krav som kan ställas.

I första läget så upprättar vi ett förfrågningsunderlag, FFU, som innehåller ritningar, specifikationer och beskrivningar för ditt byggprojekt. Underlag skickas sedan ut till ett antal entreprenörer, vilka får återkomma med ett kostnadsförslag/offert. Vi hjälper dig sedan att granska offerterna innan du väljer entreprenör att skriva kontrakt med.

Inför kontraktsskrivning granskas entreprenörens tidigare och stundande ekonomi och försäkringar. Kontraktsskrivningen är en cirka två timmar lång genomgång av hela byggnationen, av vad som ska göras, vilka ytskikt som valts och vad som ingår i offerten, hur eventuella tillägg ska göras och vem som ansvarar för vad. Det ska råda enighet om det exakta resultat som förväntas.

Under kontraktsskrivningen skrivs ett avtal som kallas ABS09. Som bilaga till detta bifogas förfrågningsunderlaget. Ett ABS09 skrivs alltid mellan byggföretaget och byggherren (du). Idomenico AB står utanför detta avtal och vi fungerar som en neutral part för både byggherre och byggföretag.Copyright © 2015 Idomenico AB. Alla rättigheter är reserverade. GBG24 Webbyrå - Mölnlycke