Helprojektbesiktning

Vi rekommenderar alltid beställare att investera i fortlöpande besiktning och granskning av projekteringen.

Beställaren kan beställa granskning av projektering som ett sidouppdrag till besiktningsuppdraget. Viktigt att det beställs tidigt så att besiktningsmans synpunkter kan inarbetas därmed förebyggande mot fel. Granskning med synpunkter noteras i ett sk granskningsyttrande.

Vid fortlöpande besiktning konstateras avvikelser från kontrakterat tidigt i processen och besiktningen blir därmed förebyggande istället för ett konstaterande efter att entreprenaden är färdig. Beställaren tjänar på fortlöpande besiktning såsom en investering i sin egen mottagningskontroll och kvalitetssäkring av entreprenaden.

Fördelar för beställaren:
 • Fortlöpande besiktning ersätter i många fall beställarens tekniska kontroll
 • Fel i tillhandahållna handlingar upptäcks tidigt
 • Bättre kontroll på kvalitet i projektet
 • Mindre antal fel när entreprenaden tas i bruk
 • Mindre efterarbeten
 • Kontroll och besiktning blir sammantaget billigare

 • Fördelar för entreprenören:
 • Får besiktningsmans tolkning tidigt av kvalitetsnivån m.a.o. rätt från början
 • Före avlämnandet sker avhjälpandet enklare
 • Systematiska fel upptäcks tidigt m.a.o. mindre antal fel
 • Tidig besiktning av färdiga delar
 • Full kontroll på kvalitet

 • Fördelar för parter:
 • Avtalade kvalitet- och tidsramar kontrolleras och uppföljs löpande


 • Copyright © 2015 Idomenico AB. Alla rättigheter är reserverade. GBG24 Webbyrå - Mölnlycke