Ny slutbesiktning

Om entreprenaden vid slutbesiktning blir underkänd ska en Fortsattslutbesiktning utföras. Entreprenören ska meddela besiktningsman när arbetena är färdiga för Fortsattslutbesiktning.

Om slutbesiktningen avbryts av besiktningsman pga att entreprenaden ej är färdig för slutbesiktning ska Ny slutbesiktning föreskrivas av besiktningsman som ska verkställas sedan entreprenören på nytt anmält att entreprenaden färdig.

Varvid besiktningsman kallar parterna till Fortsatt/Ny slutbesiktning.

Proceduren är densamma som vid en slutbesiktning. Ersättning till besiktningsman: Av entreprenören.Copyright © 2015 Idomenico AB. Alla rättigheter är reserverade. GBG24 Webbyrå - Mölnlycke