Överbesiktning

En överbesiktning kan aktualiseras av er eller entreprenören om någon av er är missnöjd med en gjord besiktning.

Om en beställare eller entreprenör är missnöjd med en utförd besiktning kan man påkalla en överbesiktning vilket ska ske skriftligen inom tre veckor efter att part fått del av besiktningsutlåtandet.

Överbesiktning ersätter den besiktning eller del av besiktning som föranlett påkallandet av överbesiktning.

Överbesiktning kan i huvudsak förekomma under två olika förutsättningar, nämligen dels när entreprenaden inte godkänts, och dels när entreprenaden visserligen godkänts, men med anmärkningar om fel.

En överbesiktning ersätter den tidigare besiktningen alternativt den del av besiktningen som föranlett påkallandet av en överbesiktning.

Ersättning till besiktningsman, Vid överbesiktning ska överbesiktningsnämnden eller den gemensamt utsedd besiktningsman med hänsyn till utgången av överbesiktningen besluta, vem av parterna som ska svara för ersättningen eller hur den ska fördelas mellan parterna.

Parterna är solidariskt ansvariga betalning av ersättningen.Copyright © 2015 Idomenico AB. Alla rättigheter är reserverade. GBG24 Webbyrå - Mölnlycke