Kontrollansvarig

När du skall bygga ny villa hjälper kontrollansvarig (KA) dig att genomföra ditt projekt.

Kontrollansvarig ser till att genomföra alla nödvändiga inspektioner för att bygget skall leva upp till myndighetskrav samt gällande bygg- och branschregler. Sådana krav är exempelvis god ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet och tillgänglighet. Vår kontrollansvarige hjälper dig med upprättande av en kontrollplan.

En kontrollplan innefattar de nödvändiga kontrollerna på byggarbetsplatsen för att säkerställa att din byggnation utförs korrekt. Kontrollansvarig hämtar även in och kontrollerar entreprenörens redovisning av verifierade provningar samt egenkontroller.

Kontrollprocessen

Hela processen börjar med ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden. Därefter erhålls startbesked och de löpande kontrollerna påbörjas från och med byggstart.
Kontroll 1:
Mark, grus, dränering samt entreprenörens egenkontroll
Kontroll 2:
Armering av betongplatta, avsättningar, inmätning samt entreprenörens egenkontroll
Kontroll 3:
Betongplatta, avsättningar, inmätning, källarväggar samt entreprenörens egenkontroll
Kontroll 4:
Husstomme, isolering samt entreprenörens egenkontroll
Kontroll 5:
Våtrum, tätskikt samt entreprenörens egenkontroll
Kontroll 6:
Kontrollansvarig gör en total genomgång av samtliga av entreprenören utförda egenkontroller och provningar enligt kontrollplan samt säkerhet vid slutbesiktning. Efter att samtliga kontroller och provningar enligt kontrollplanen genomförts samlas parterna för slutsamråd.

Därefter erhålls slutbesked från byggnadsnämnden, förutsatt att slutbesiktningen är godkänd.

Vår kontrollansvariges krav på erforderliga provningar, egenkontroller samt samordnat besök av byggnadsnämnden redovisas i detalj i vår kontrollplan.Copyright © 2015 Idomenico AB. Alla rättigheter är reserverade. GBG24 Webbyrå - Mölnlycke