Planera för framtiden

Vi hjälper dig med att skapa en underhållsplan för din fastighet. Genom en sådan underlättas ägarens långsiktiga budgetarbete.

En underhållsplan är ett bra underlag för bedömningar av framtida kostnader och den hjälper dig att långsiktigt planera din fastighets underhåll.

Du minimerar därmed störningar och kan lättare planera upphandling av underhållsåtgärder. Detta ger minskade kostnader på sikt.

När vi gör en underhållsplan utför vi först en grundlig besiktning av fastigheten. Utifrån den upprättar vi en plan som sträcker sig över fastighetens behov de närmaste fem till tio åren.

Planen visar vilka behov av akuta samt förebyggande åtgärder, periodiskt underhåll och ombyggnader som din fastighet har. Det ingår också en uppskattning av kostnader för att genomföra planen.

Kontakta oss så ser vi över det långsiktiga underhållsbehovet i din fastighet.Copyright © 2015 Idomenico AB. Alla rättigheter är reserverade. GBG24 Webbyrå - Mölnlycke